Biljettinformation

Biljettreservationer och förfrågningar om konserter kan sändas per e-post till adressen infopoint@schaumanhall.fi. Reserverade biljetter måste tas ut senast två vardagar före evenemanget.

Biljetter kan även köpas tisdagar till fredagar kl. 10-14 vid informationsdisken på Östra lång gatan i Campus Allegro, ingång från Köpmansgatan 10. Du kan också köpa din biljett på internet via adressen www.lipputoimisto.fi eller per telefon 044-7522245 (biljettkontoret).

Vi sänder ut månatlig information över våra evenemang via e-post, Du kan ansluta dig till vår e-postlista här.

Genom att följa våra Facebook och Twittersidor får du också de senaste nyheterna och tillgång till aktuella händelser.