Rundvandring för grupper

Grupper kan boka en egen rundtur i Campus Allegro och Schaumansalen. Rundturen kostar 50€ per grupp. Utöver själva rundturen kan man även beställa lunch eller kaffe vid restaurang Allegro.

Rundturen tar ca 1 h och 20 minuter. I en grupp av lämplig storlek finns högst 30 personer.

Boka rundturen via:
Annika Mylläri
annika.myllari@schaumanhall.fi
044 7805 805

Servering:
Restaurang Allegro – Amica
allegro@amica.fi
040 6304 337

Man kan även boka en rundtur i kombination med en konsert. Konsertbiljetter och rundtur kan då bokas samtidigt.