Seminarium: Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor

04 September 2018

Seminarium: Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor

ATTN! This event has already passed.

Seminarium: Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor

17.09.2018
13:00 – 18:00

Schauman Hall

Free entry

Staden Jakobstad

Två- och flerspråkighet som framgångsfaktor

Föreningen Kansalliskielet-Nationalspråken arrangerar i samarbete med staden Jakobstad och med Svenska Litteratursällskapets understöd ett seminarium om språkets betydelse i den regionala utvecklingen. Österbotten hör till de mest framgångsrika regionerna i Finland. Till denna utveckling har bidragit de ekonomiska och utbildningspolitiska satsningarna, som gjorts i regionen under de senaste årtiondena samtidigt som det finns en traditionellt stark företagaranda. Seminariets målsättning är att genom mångsidiga föredrag och diskussioner beskriva två- och flerspråkighetens betydelse för regionens utveckling förr, nu och framledes.

Tillställningen är gratis och öppen för alla. Speciellt önskar vi att lärare och undervisninsansvariga, dagispersonal och andra kommunalt anställda skulle delta. Gärna vill vi se även näringslivets, tredje sektorns och medias representanter på plats. Seminariet är tvåspråkigt (ej tolkning).

Konferencier: Janne Virkkunen, ordf. Kansalliskielet-Nationalspråken ry.

13.00-13.10 Öppningsord Riksdagsledamot, fmge ordf. Anna-Maja Henriksson, Jakobstad
13.10-13.40 Inledning: Upptäckstresande bland kustsvenskar Författare Juha Ruusuvuori, Dalsbruk
13.40-14.20 Tvåspråkigheten i lokalsamhället Författare Lars Sund, Jakobstad och Uppsala VD Hippi Hovi, Kust-Österbottens Företagare och f.d. redaktör för Vaasa-radio, Vasa Diskussionen modereras av Astrid Thors, vicehäradshövding
14.20-14.50 Kaffepaus
14.50- 15.30 Vilka är företagens behov och styrkor i frågan om två- och flerspråkighet VD Sam Stenberg, Baltic Yachts, Jakobstad VD Jan-Erik Hagfors, Härmän Kuntokeskus, Härmämedi, Seimedi, Pihkahovisäätiö Diskussionen modereras av Juhani Turunen, styrelsemedlem i Kansalliskielet- Nationalspråken
15.30-16.20 Språkundervisningen och de språkliga färdigheterna i praktiken Prof. Siv Björklund, Åbo Akademi, Vasa Lektor Gen Nylund, Jakobstads gymnasium, Jakobstad Rektor Kristiina Hellstrand, Språkbadsskolan , Jakobstad Diskussionen modereras av Sisko Harkoma, lektor emerita och styrelsemedlem i Kansalliskielet- Nationalspråken
16.20-16.40 Avslutningsord: Två- och flerspråkighet som konkurrensfaktor i regionen VD Juha Häkkinen, Österbottens Handelskammare

Kaksi- ja monikielisyys menestystekijänä

Kansalliskielet-Nationalspråken-yhdistys järjestää yhteistyössä Pietarsaaren kaupungin kanssa ja Svenska Litteratursällskapetin avustuksella seminaarin, joka käsittelee kielten merkitystä alueellisessa kehityksessä. Pohjanmaan rannikko kuluu menestyneimpiin maakuntiin Suomessa. Tähän kehitykseen ovat myötävaikuttaneet ne taloudelliset ja koulutuspoliittiset panostukset, joita alueella on tehty viime vuosikymmeninä sekä lisäksi alueen perinteisen vahva yrittäjyys. Seminaarin tavoitteena on monipuolisten alustusten ja keskustelujen avulla valaista kaksi- ja monikielisyyden merkitystä alueellisessa kehityksessä ennen, tänä päivänä ja tulevaisuudessa. Tilaisuus on ilmainen ja avoin kaikille. Erityisesti toivomme opettajien ja opetusvastaavien, varhais- kasvattajien samoin kuin muiden kunnalliselämän edustajien osallistuvan seminaariin. Kutsumme myös elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja tiedotusvälineiden edustajia mukaan. Seminaari on kaksikielinen (ei tulkkausta).

Tilaisuuden juontaja: Janne Virkkunen, Kansalliskielet-Nationalspråken ry:n pj.

13.00-13.10 Avaussanat Kansanedustaja, kv:n pj Anna-Maja Henriksson
13.10-13.40 Johdatus: Muukalaisena Rantaruotsissa Kirjailija Juha Ruusuvuori, Taalintehdas
13.40-14.20 Kaksi- ja monikielisyys paikallisyhteisössä Kirjailija Lars Sund, Pietarsaari ja Uppsala Tj. Hippi Hovi, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Vaasa-radion ent. toimittaja Keskustelua johdattelee Astrid Thors, varatuomari
14.20-14.50 Kahvitauko
14.50-15.30 Mitkä ovat yritysten tarpeet ja voimavarat kaksi- ja monikielisyyteen liittyen? Tj. Sam Stenberg, Baltic Yachts, Pietarsaari Tj. Jan-Erik Hagfors, Härmän Kuntokeskus, Härmämedi, Seimedi, Pikahovisäätiö Keskustelua johdattelee Juhani Turunen, Kansalliskielet-Nationalspråken hallituksen jäsen
15.30-16.20 Kielenopetus ja käytännön kielelliset valmiudet Prof. Siv Björklund, Åbo Akademi, Vaasa Lehtori Gen Nylund, Jakobstads gymnasium, Pietarsaari Rehtori Kristiina Hellstrand, Kielikylpykoulu, Pietarsaari Keskustelua johdattelee Sisko Harkoma, lehtori emerita ja Kansalliskielet-National- språken hallituksen jäsen
16.20-16.40 Päätössanat: Kaksi- ja monikielisyys alueen kilpailutekijänä Tj. Juha Häkkinen, Pohjanmaan Kauppakamari

Anmälning / Ilmoittautuminen:

Heli Viitala

Byråsekreterare/ Toimistosihteeri

Stadskansliet / Kaupunginkanslia

Strengbergsgatan 1  (PB 41) / Strengberginkatu 1 (PL 41)

68600 Jakobstad / Pietarsaari

044-7851 741