Jakobstads Konsertsal Ab

Jakobstads Konsertsal Ab

Jakobstads Konsertsal AB johtaa konserttisalia Schaumansalia, joka aloitti toimintansa vuonna 2013. Schaumansalin tehtävänä on tarjota moderni, korkeatasoinen ja joustava lava monitaiteelliseen koulutustoimintaan, konsertteihin, kongresseihin ja muihin tapahtumiin. Jakobstads Konsertsal Ab on Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi:n tytäryhtiö.

Toimintavuosi 2020 varjosti koronaviruksen puhkeaminen. Schaumansalin toiminta keskeytettiin 18.3.2020, kun Suomeen julistettiin poikkeustila. Viranomaisten rajoitukset ja suositukset vaihtelivat vuoden aikana, ja toiminta oli ajoittain mahdollista Schaumansalissa. Keväällä 2020 Schaumansali kehitti oman suoratoistetun konserttisarjansa, Schauman Hall LIVE. Sarja toteutettiin ajanjaksolla 24.4–29.5 Svenska Folkskolans Vänner:in, Pro Allegro r.y.:n ja Svenska Kulturfonden:in avustuksella. Konserttisarja oli hyvin suosittu, yhteensä yli 4000 katsojaa. Konserttisarjan avulla oli mahdollista välttää koronapandemiasta johtuvan toiminnanseisauksen Schaumansalissa sekä työllistää freelance-taiteilijoita. Haastavana aikana oli mahdollista luoda uusia toimintamuotoja jotka voivat tulevaisuudessa edistää uusien liikeideoiden luomista yleisölle joka ei voi käydä Schaumansalissa.

Konserttisalin lipputuotot ja ulkoiset vuokralaiset vähenivät sekä salin totaalinen liikevaihto. Salin rahoitusmalli, jossa koulutukset ja kaupunki tuovat kaksi kolmasosaa vuokratuloista, auttoi pitämään Schaumansalin talouden tasapainoissa. Niiden toimintakausien osilta, joina myynti laski voimakkaasti.  Konserttisali sai Valtiokonttorilta 6129 euron kustannustuen.

Liikevaihto vuodelle 2020 on 180 481 euroa.Vuoden 2020 liikevoitto on 6 454 euroa ja laskenta-ajan tulos on 8 496 euroa.

Jakobstads Konsertsal Ab:n liikevaihto

2020: 180 481 euroa
2019: 224 705 euroa
2018: 260 885 euroa