News & blog

15 maaliskuu 2018

ALLEGRO 5!

Jubileumskonsert i Schaumansalen 17.3 kl. 19.00
Juhlakonsertti Schaumansalissa 17.3. klo 19.00

I konserten medverkar Allegro Youth Band, Allegro Big Band och studerande från Musikhuset i Jakobstad. 

Konsertissa esiintyvät Allegro Youth Band, Allegro Big Band ja Pietarsaaren Musiikkitalon opiskelijat.

Dir./Joht. Michael Ford (Allegro Youth Band)
Dir. & arr./Joht. & sov. Hans Hjortek (Allegro Big Band)

 

Campus Allegro och Schaumansalen firar i dagarna 5-årsjubileum med den femte upplagan av utbildningarnas egna festival Viva Allegro.

När man blickar bakåt inser man hur enormt mycket som har utvecklats under dessa 5 år och vilket hjärta Campus och Schaumansalen har blivit för regionens konsert- och kulturutbud. Kulturutbildningarna inom Campus Allegro – Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten och Jakobstadsnejdens musikinstitut – lever i symbios i campusvardagen, utvecklas och samarbetar över utbildningsnivåer, genrer och konstformer.

Festivalen avslutas traditionsenligt med en festlig orkesterkonsert lördagen den 17.3 kl. 19.00 i Schaumansalen. Kvällens orkestrar, Allegro Big band och Allegro Youth band, fungerar som musikutbildningarnas övningsorkestrar och ger möjlighet för studerande att få erfarenhet av att spela blåsmusik i ett större sammanhang.  Konserten är ett pedagogiskt projekt där alla tre utbildningsnivåerna samarbetar och bjuder publiken på en konserthelhet med musik ur film- och populärmusikhistorien. Kvällens konferencierer Julia Hellén och Vincent Saares kommer att guida publiken genom konsertens olika programpunkter.

Som kvällens kapellmästare fungerar Michael Ford (Allegro Youth Band) och Hans Hjortek (Allegro Big Band).

 

Campus Allegro ja Schaumansali viettävät näinä päivinä 5-vuotisjuhlaa. Campus Allegron oppilaitosten festivaali Viva Allegro järjestetään tänä vuonna jo viidettä kertaa.

Kun vilkaisee taaksepäin, huomaa miten uskomattoman paljon kehitystä on tapahtunut viimeisten viiden vuoden aikana ja minkälainen konsertti- ja kulttuuritarjonnan sydän Campus Allegro ja Schaumansali on alueellamme. Campus Allegron kulttuurikoulutukset – Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten ja Pietarsaaren seudun musiikkiopisto – elävät symbioosissa kampuksen arkipäivässä. Ne kehittyvät ja tekevät yhteistyötä yli rajojen koulutusasteiden, genrejen ja taidemuotojen välillä.

Festivaali päättyy perinteen mukaan juhlavaan orkesterikonserttiin Schaumansalissa lauantaina 17.3. klo 19.00. Illan orkesterit, Allegro Big Band ja Allegro Youth Band toimivat musiikkikoulutusten koulutusorkestereina ja antavat opiskelijoille mahdollisuuden soittaa puhallinmusiikkia suuremmassa kokoonpanossa. Konsertti on pedagoginen projekti jossa kaikki kolme koulutusohjelmaa työskentelee yhdessä ja opiskelijat tarjoavat yleisölle elokuvamusiikista ja populaarimusiikkikultturista koostuvan konserttikokonaisuuden. Illan juontajat Julia Hellén ja Vincent Saares luotsaavat yleisöä läpi konsertin.

Illan kapellimestareina toimivat Michael Ford (Allegro Youth Band) ja Hans Hjortek (Allegro Big Band).

Biljetter/Liput: 20€ (norm.) / 10€ (stud./opisk.) + exp. avg./toim. maksu