Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt ”SEGLA FÖR NÖJES SKULL” 5-7.2.16

14 tammikuu 2016

Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt ”SEGLA FÖR NÖJES SKULL” 5-7.2.16


HUOM! Tapahtuman päivämäärä on jo vanhentunut.

Maritimhistorisk konferens Bottnisk kontakt ”SEGLA FÖR NÖJES SKULL” 5-7.2.16

05.02.2016
16:00

Rotunda

Ilmainen pääsy

Jakobstads Museum

Fredag 5.2.2016
Tobaksmagasinet, Jakobstads museums utställningshall, Jakobsgatan 9
16.00 Anmälning och kaffe
17.00 Hälsningsord av Guy Björklund
Vi bekantar oss med utställningarna ”Segla för nöjes skull”
och ”CQ CQ – Hör du me naa? Kommunikationsteknik
genom tiderna”
Lördag 6.2.2016
Campus Allegro, Rotundan, Runebergsgatan 8
Lördag 6.2.2016
Jakobstads museum, Malmska gårdens bondstuga, Storgatan 2
19.00 Sjömanskafé i Tackelkammaren
Trubadur Mikael Fröjdö
Söndag 7.2.2016
Campus Allegro, Rotundan, Runebergsgatan 8
9.00 Anmälning och kaffe
9.30–10.00 Christer Westerdahl
”Bottnisk kontakt under mer än tre decennier”
10.00–11.00 John Kearon
”The conservation of Colin Archer’s historic yacht,
Asgard, built for Erskine Childers in 1905”
11.00–11.30 Diskussion
11.30–12.00 Sven Bodin
“Författaren Ludvig Nordströms kontakter till Finland
och hans förhållande till J.L. Runeberg”
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 Guy Björklund ”Från segelfartyg till segelyachter”
13.30–14.00 Jarmo Saarinen ”Åbo Båtvarv 1889–1954”
14.00–15.30 Besök på Nautors båtvarv, Borgmästargrundet
Busstransport
15.30–16.30 Besök på Jakobstads båtvarv grundat 1905
Busstransport
9.00–9.30 Jan Kronholm
”Fregatten Concordias resa till Ostindien 1782-1785”
9.30–10.00 Kurt Gullberg
”Skeppsbygge i Sydösterbotten”
10.00–10.30 Diskussion
10.30–11.00 Bo Forsström
”Finländska sjömän på Cutty Sark”
11.00–11.30 Christer Westerdahl
”Norrlandsfarleden III”
11.30–12.00 Ulf Lundström
”Segelleden i norra Västerbotten under yngre järnålder.
Några vittnesbörd från ortnamn”
12.00–13.00 Lunch
13.00–13.30 Marcus Lindholm
”Inventering och registrering av maritima fornlämningar
– Problem och möjligheter”
13.30–14.00 Maria Lunabba och Anders Höglund
”Krigsskadeskonaren Vega och framtiden”
14.00 Avslutande diskussion