News & blog

06 syyskuu 2018

Kammarspelet IMPRIMATUR – en dialog om tryckfrihet

Kammarspelet IMPRIMATUR – en dialog om tryckfrihet

Schaumansalen 22.10.2018, 19.00

Kammarspelet Imprimatur (=Får tryckas) skildrar ett fiktivt möte mellan prästen och riksdagsmannen Anders Chydenius och Sveriges mäktige censor Niclas von Oelreich. Mötet äger rum i Stockholm den 2 juli 1766. I den dramatiska dialogen vägs argumenten för och emot tryckfrihet och handlingars offentlighet. Faktaunderlaget har sammanställts av Gustav Björkstrand och Pertti Hyttinen och bygger på primärkällor i form av utskottsprotokoll från riksdagen.

Erik Norberg, som skrivit kammarspelet är en 1967-född svensk dramatiker. För oss mest känd för sina dramatiseringar av Lars Sunds romaner.

Mats Holmqvist, skådespelaren och ekobonden gestaltar den 37-årige Anders Chydenius.Göran Sjöholm,  skådespelaren och regissören gestaltar den 67-åriga censorn Niclas von Oelreich.

Lauri Pulakka, musiker och cellist, står för musikvalet och musikdramaturgin

Gustav Björkstrand, väl förtrogen med Chydenius liv och verksamhet fungerar som berättare.

För musiken från 1760-talet svarar en eminent trio frän Mellersta Österbottens Kammarorkester; Lauri Pulakka cello, Reijo Tunkkari I violin, Maria Pulakka II violin.

 

Kammarspelet har beställts av Anders  Chydenius Prästgårdsförening och uruppfördes  i Gamlakarleby rådhus 19 november 2016.

Anders Chydenius prästgårdsförening grundades år 2011 i syfte att bevara den unika prästgården på Kyrkbacken i Karleby med däromkring liggande byggnader och utveckla museimiljön till ett allmännyttigt, anrikt och levande kulturcentrum i Anders Chydenius anda.

Ruotsinkielinen kamarinäytelmä.

Liput/Biljetter: 20/15€ + exp. avg.