News & blog

07 syyskuu 2015

Vid en källa konserten 11.9.2015

Finländska sånger från 1800-talet konsertturné 2015

VID EN KÄLLA – firar vi tidiga finländska tonsättares sånger som var pop före Sibelius blev kung! Sånger av Pacius, Ehrström, Linsén och Fabritius.

Niall Chorell, tenor & Gustav Djupsjöbacka, piano

bildchorelldjupsoback

Niall Chorell har både irländskt och finlandssvenskt påbrå. Han inledde sina studier vid Sibelius-Akademin 1995. Två år senare fortsatte han sina studier vid Sibelius-Akademins operamusikavdelning. I Finland har han fått studera för Jorma Hynninen och Tom Krause. I London har han studerat för Janice Chapman under åren 2003-2004. Hans nuvarande lärare är Elisabeth Werres.

Från året 2002 har Chorell främst arbetat som oratorie- och konsertsolist. Han har uppträtt i otaliga produktioner med oratorier av: Bach, Haydn, Mozart och Britten. Utöver dessa även i Stravinskys Oidipus Rex. Chorell har även framfört solistpartier i operor av Mozart, Rossini och Puccini.

Året 2001 vann Chorell Lojo tenortävling. Han placerade sig vid andra plats i sång- tävlingen i Villmanstrand 2002 samt erhöll tredje plats i Timo Mustakallio -tävlingen i Nyslott samma år.

Gustav Djupsjöbacka är född i Borgå 1950. Efter studier vid Sibelius Akademin för Maija
Helasvuo fortsatta studier i Prag som Jan Panenkas och i Wien som Hilde Langer Rühlselev. Diplom
i piano vid Sibelius Akademin 1977 och debutkonsert i Helsingfors 1978.
Musikdoktorsexamen avlade han vid Sibelius Akademin år 2005, med Toivo Kuulas solosånger som avhandlingsämne.