News & blog

22 May 2015

HUOM! ÅRSTIDERNE-konsertti on peruutettu sairastumisen vuoksi. Konsertti siirtyy syksyyn 2015.

 

OBS! ÅRSTIDERNE-konserten har inhiberats p g a sjukdom. Konserten flyttas till hösten 2015.

 

NOTE! ÅRSTIDERNE-concert is cancelled due to illness. The concert will take place during autumn 2015.