En satsning på framtiden

En satsning på framtiden! Staden Jakobstad och Österbotten får synlighet, utbildningarna en inspirerande inlärningsmiljö, Jakobstadsnejden ett kulturutbud på toppnivå och kulturen ett funktionellt hus. Det kostar.

Öppet och lätt tillgängligt mitt i stadens hjärta finns den nya högklassiga konsertsalen, Schaumansalen, som rymmer upp till 405 personer. Kvarterets och konsertsalens flexibilitet erbjuder många möjligheter i samspel mellan alla olika plan, scener, rum och ytor och ett brett spektrum av arrangemang såsom konserter, konferenser, evenemang och utställningar.

Schaumansalen ska vara ett nav för kulturlivet i Jakobstad, en dynamisk och offensiv kraftkälla för hela regionen, men främst ska den vara ett öppet rum där alla kan få nya impulser, nya upplevelser inom musik och konst. Schaumansalen ska bli en vital mötesplats för nya gränsöverskridande yttringar där broar kan byggas mellan barn och ungdom, gräsrötter och professionella, musik och konst samt näringsliv, olika konstgenrer, olika språk och konstnärliga uttryck.

Jakobstads och regionens invånare ska kunna ta del av och medverka till ett färgsprakande paket fyllt med fantastiska upplevelser!

Privatpersoners understöd till konsertsalen

Som privatperson kan du stöda konsertsalen och dess verksamhet genom att betala in ett understöd. Om understödet uppgår till minst 850 € kommer en stol på rad 1-7 i konsertsalen att namnges efter understödets beviljare om så önskas. Om understödet är åtminstone 500 € namnges en stol på rad 8-13. En plakett med namnet på den person som inbetalat ett understöd fästs härvid på ryggstödet.

Understödet inbetalas till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia, konto FI75 4055 5920 0108 60 Aktia Bank Abp.

Bidrag från företag

Företag kan stöda konsertsalen och dess verksamhet genom att köpa stolannonser enligt följande:

Stolannons på en stol á 1 500 euro: En stol i konsertsalen namnges efter företaget och en plakett med företagets namn fästs på stolens rygg. Företagets namn sätts på hemsidan www.schaumanhall.fi.

Stolannons på minst fyra stolar á 1 500 euro: Plakett med företagets namn fästs på ryggen av motsvarande antal stolar i konsertsalen. Företagets namn och logotyp sätts på hemsidan www.schaumanhall.fi.