News & blog

22 August 2016

ALLEGRO NORDIC FILMS

MÅNADENS NORDISKA FILM/THE MONTHLY NORDIC FILM

HÖSTEN 2016/AUTUMN 2016

Serien växer igen! I höst erbjuder vi handplockade nordiska filmer redan på elva orter. I serien förevisas ett urval aktuella och intressanta filmer, varav en del sådana som inte annars når de finländska biograferna. Månadens nordiska filmer är ett sätt att råda bot på bristen av nordisk film på biografernas ordinarie repertoarer. Serien arrangeras av Walhalla rf och Svenska nu i samarbete med de lokala arrangörerna samt Sveriges ambassad, Danmarks ambassad, Kulturkontakt Nord, Folktinget, Kärlek & Anarki och Finlandssvenskt filmcentrum.

Visningarna arrangeras i: Enare, Esbo, Jakobstad, Kuopio, Lovisa, Tammerfors, Tavastehus, TorneåHaparanda, Uleåborg, Vasa och Åbo.

Info om serien, visningarna och samarbetspartner: walhalla.fi

I Schaumansalen visas följande filmer:/Following films will be shown in Schaumanhall:

to 22.9. 19.00  MIRAKLET I VISKAN
Johan O. Olsson, Ruotsi/Sverige/Sweden 2015

to 27.10. 19.00 UNDERDOG/Svenskjävel
Ronnie Sandahl, Norja/Ruotsi, Norge/Sverige, Norway/Sweden 2015

to 17.11. 19.00 THE IDEALIST/Idealisten
Christina Rosendahl, Tanska/Danmark/Denmark 2015

to 15.12. 19.00 TREVLIGT FOLK
Karin af Klintberg & Anders Helgeson, Ruotsi/Sverige/Sweden 2015

Liput/Biljetter/Tickets: 5 €
Campus Allegro Infopoint
Vardagar/Arkisin/Weekdays 10-13 / 044 7522245 / infopoint@schaumanhall.fi
www.lipputoimisto.fi

2 Allegro nordic films-04Walhalla_2r_logo_RGBsvenska-nu-rgb-850x250