Erik-André med gäster

19 January 2018

Erik-André med gäster

ATTN! This event has already passed.

Erik-André med gäster

08.03.2018
19:00 –

Schauman Hall

30 € + exp. avg./ toium. maksu €Buy tickets now!

Term Musik

En konsertserie där Erik-André Hvidsten inviterar sina favoritgäster, samtalar med dem och avslutar med en gemensam konsert, tillsammans med Thomas Enroths orkester.

Efter stor succé senaste höst i oratoriet «Skymning Gryning» och i «Ingvar – en musikalisk möbelsaga» på Wasa Teater, kommer Erik-André nu med en konsertserie med kända artister. Det är olika artister som han ser upp till och som han ser fram emot att uppträda med.

På självaste kvinnodagen kommer fyra av de mest kända finlandssvenska kvinnliga artisterna att medverka. Detta är kvinnor som på vart sitt håll har präglat den finlandssvenska musiken de senaste åren, kvinnor med olika bakgrund och olika sångstilar, från visor till dansbandsmusik, till schlager.

Välkommen till en hyllning av dessa finlandssvenska kvinnor på kvinnodagen.

Susann Sonntag, Heléne Nyberg, Ami Aspelund och Frida Andersson
Thomas Enroths orkester