JKG: Förr och nu blir sig aldrig lik

26 September 2017

JKG: Förr och nu blir sig aldrig lik

ATTN! This event has already passed.

JKG: Förr och nu blir sig aldrig lik

03.11.2017
18:30 – 19:30

Schauman Hall

5/15 euro +exp.avg./toim.maksu €Buy tickets now!

Jakobstads Gymnastikförening rf

JKG Dansföreställning med anledning av Finlands 100 års jubileum. Föreställningen är ca en timme lång och bygger på en sann historia sett ur en 100 år gammal finlandssvensk kvinnas synvinkel.

Då det annars är kärvt i samhället har historiskt också kulturen med dans och gymnastik haft en positiv inverkan på mänskors välbefinnande. Vad har ändrats på 100 år och vad har inte ändrats? Finland idag uttryckt i dans – Förr och nu blir sig aldrig lik. En lättsam dansföreställning med stark framtidstro.