Minoriteter i minoriteten – Vähemmistöt vähemmistössä

05 March 2015

Minoriteter i minoriteten – Vähemmistöt vähemmistössä

ATTN! This event has already passed.

Minoriteter i minoriteten – Vähemmistöt vähemmistössä

07.03.2015
12:00 – 17:00

Galleri GRO

Free entry

Centria/Galleri GRO

utställning i Galleri GRO. Guidningar 14:00 (på svenska), 15:00 (på finska) och 16:00 (på ryska). Fritt inträde.

Näyttely Galleria GROssa. Opastus 14:00 (ruotsiksi), 15:00 (suomeksi) ja 16:00 (venäjäksi). Vapaa pääsy.