RUSK 2017. Jubileumsseminarium

27 September 2017

RUSK 2017. Jubileumsseminarium

ATTN! This event has already passed.

RUSK 2017. Jubileumsseminarium

24.11.2017
13:00 – 16:00

Schauman Hall

50 euro + toim.maksu €Buy tickets now!

Ruskfestivaali

 En regions framgång beror på företagens förmåga, vilja och drivkraft att arbeta med nya produkter och tjänster på nya marknader. På Jubileumsseminariet behandlas nåbarheten, dragningskraften samt samarbetet mellan kultur och näringsliv.

13.00 Kaffe

13.30 Välkommen

Österbottens handelskammares direktör Paula Erkkilä & Concordias verkställande direktör Jarl Sundqvist

13:35 Internet 3.0 är här – nu kommer den verkliga revolutionen!

Johan Staël von Holstein

14.05 Ändrat kundbeteende och digitalisering utmanar till förändring

OP Gruppens chefdirektör Reijo Karhinen

14.35 Attraktionskraft och kraft att hålla kvar – framgångsrecept för positiv strukturförändring

Styrelseordförande, Eastoffice of Finnish Industries; tidigare statsminister Esko Aho

15.05 Flygplatsens roll i den regionala utvecklingen

WSP Sveriges avdelningschef Mattias Frithiof

15.35 Hur business och kultur tillsammans förstärker regionen?

Tammerforshuset verkställande direktör Pauliina Ahokas

16:00 Avslutning

Efter seminariet ges konserten RUSK 6 ”Identity” i Schaumansalen, kl. 19.30-20.30

BILJETTER: 50€ + exp.avg. (inkluderar seminarium + konsert)