News & blog

11 June 2021

Lisää suomenkielisiä tapahtumia tulossa Schaumansaliin – seudun yleisö kutsutaan mukaan vaikuttamaan tulevan ohjelmiston sisältöön

Pietarsaaren seudun suomenkielinen väestö on moneen otteeseen maininnut tarpeesta saada kokea kulttuurielämyksiä omalla kielellään. Markkinointiyrityksistä huolimatta, on suomenkielinen tarjonta suhteellisen vähäistä verrattuna Schaumansalin muuhun vuosiohjelmistoon. Monet suomenkieliset tapahtumajärjestäjät ovat kokeneet riskiksi sen, ettei salissa juurikaan ole muuta suomenkielistä tarjontaa ja tämän vuoksi eivät ole uskaltaneet lipputuloriskillä panostamaan tarjontaan.

Pro Allegro r.y. ja Schaumansali haluavat yhdessä selvittää millaista kulttuuritarjontaa seudun suomenkielinen yleisö toivoo ja jakaa tätä tietoa myös ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille. Pro Allegron tehtävä on tukea Campus Allegron kulttuuritoimintaa monipuolisesti tekemällä yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa ja edistää monipuolisen kulttuuritarjonnan Schaumansalissa tukemalla tasapuolisesti molempien kieliryhmien kulttuuritarjontaa.

Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto myönsi keväällä 2021 Pro Allegro-yhdistykselle apurahan suomenkielisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen Schaumansalissa kaudella 2021–2022. Pro Allegron ja Schaumansalin yhteisenä aikomuksena on järjestää suomenkielinen tapahtumasarja, joka koostuu kolmesta eri tapahtumasta – yksi tapahtuma nuorimmille, yksi tapahtuma aikuisille ja yksi tapahtuma senioreille.

Haluamme mielellään kuulla millaisia kulttuuritapahtumia seudun suomenkielinen väestö kaipaa ja siksi kutsumme koko alueen yleisön mukaan vaikuttamaan Schaumansalin tulevien kausien ohjelmistoon – ideoita saa mielellään lähettää sähköpostitse Schaumansalin infopisteosoitteeseen infopoint@schaumanhall.fi. Arvomme kaikkien ideoitsijoiden kesken kahdet vapaaliput suomenkielisen sarjan jokaiseen konserttiin.

Pro Allegron ja Schaumansalin toiveena on, että ohjelmatarjonnasta löytyy jokaiselle jotakin ja että tapahtumasarja tuo arvokasta tietoa siitä, millaisia suomenkielisiä tapahtumia Pietarsaaressa kannattaa järjestää. Näillä tiedoilla voidaan houkutella enemmän suomenkielisiä tapahtumajärjestäjiä Schaumansaliin ja Pietarsaareen ja näin saavuttaa paremman tasapainon vuosiohjelmassa.

Jos sarjan tapahtumat houkuttelevat suurta yleisöä niin lipputuotoilla on tarkoitus järjestää neljännen tapahtuman samaan sarjaan. Lisää rahoitusta haetaan myös suomenkielisen ohjelmiston edelleen kehittämiseen.

 

 

Lisätietoja:

Håkan Omars, toimitusjohtaja / Schaumansali
hakan.omars@novia.fi / puh. 040 550 8734

Seppo Sivunen, puheenjohtaja / Pro Allegro r.y.
seppo.sivunen@yahoo.com / puh. 044 297 7546

Anna Madsen, vastaava tuottaja / Schaumansali
anna.madsen@schaumanhall.fi / puh. 044 785 1967

Lise Strand, tuottaja & myyntisihteeri / Schaumansali
infopoint@schaumanhall.fi / puh. 045 108 9934