News & blog

29 December 2021

MEDDELANDE

Schaumansalens meddelande den 29.12.2021
 
Med anledning av det rådande pandemiläget och därtill hörande rekommendationer och restriktioner arrangerar Jakobstads Konsertsal AB (Schaumansalen) inga egna evenemang under tiden 31.12.2021-20.1.2022.
 
Den planerade familjeoperaföreställningen Askungen den 1.1.2022 spelas istället in utan publik och visas senare under våren. Biljettköpare som berörs av denna förändring kontaktas inom kort.