Happy Hill Blues – pjäs för unga, lärare och föräldrar

04 September 2014

Happy Hill Blues – pjäs för unga, lärare och föräldrar

ATTN! This event has already passed.

Happy Hill Blues – pjäs för unga, lärare och föräldrar

07.11.2014
12:00 – 12:45

Schauman Hall

Free entry

Happy Hill Blues förverkligas med hjälp av stipendiemedel, Visit web page

Happy Hill Blues är en pjäs om hur vi förhåller oss till yttre hot; om utsatthet,  kulturkrockar och ökade sociala skillnader i vårt samhälle; om hur vi hanterar rädslor; om män och deras frivilligt påtagna eller påtvingade roller.

Men framför allt är Happy Hill Blues en pjäs om hur solidaritet och vänskap kan uppstå ur de mest osannolika möten  – och om hur en sådan solidaritet och vänskap kan ge livet nya och avgörande dimensioner.

Pjäsen utspelar sig i en sliten och stökig förort och handlar om finskspråkiga, före detta proffsboxaren Juha och svenskspråkiga, arbetslösa journalisten Gunnar som trots sina olikheter blir vänner.

Arrangören:

Happy Hill Blues  turnerar på tvåspråkiga orter i Finland. Pjäsen lämpar sig väl för skolelever och studeranden över 14 år (åttondeklassister och uppåt), för lärare och föräldrar, och för seminarier med lämpligt tema.
Ett diskussionstillfälle efter föreställningen tillsammans med skådespelarna kan ingå.

Vi eftersträvar att så ofta som möjligt ha både svensk- och finskspråkiga i publiken.
Pjäsen ger därmed en möjlighet för svenska och finska skolor att samarbeta; Happy Hill Blues kan ge elever från olika skolor en gemensam teaterupplevelse.