RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

01 October 2020

RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

ATTN! This event has already passed.

RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

27.11.2021
11:00 – 12:00

Stadsbiblioteket i Jakobstad / Pietarsaaren kaupunginkirjasto

Fritt inträde / Vapaa pääsy €

Jakobstads Sinfonietta / Pietarsaaren Sinfonietta Suoni rf

More is more? 

Mångfald i musik, kultur och samhälle

Vår naturs mångfald är hotad. På senare tid har även samhället präglats av ökad olikvärdighet. Upprätthållandet av ekologiskt och socialt hållbara verksamheter är vår tids största utmaning. 

Vad är konstutövarens ansvar inför dessa utmaningar? Ska konstnären påvisa världens orättvisor eller borde hen vara så fri från miljöpåverkan som möjligt? Borde man medvetet och mera aktivt befrämja mångfalden av musikstilar? Vad har musik överhuvudtaget för förhållande till samhället och vad innebär mångfald och hållbarhet när man diskuterar konst och kultur? Kan konstnären under något förhållande rentav själv bli en utrotningshotad art?

Kring dessa frågor diskuterar: 

Nuppu Koivisto diskussionsledare, musikforskare, Konstuniversitetet Sibelius-Akademin

Simon Gripenberg, konstnär

Juhani Nuorvala, kompositör

Minna Pensola, violinist

Diskussionstillfället ordnas i samarbete med forskningsföreningen Suoni rf.

Forskningsföreningen Suoni rf bedriver aktivistisk, det vill säga samhälls- och praxisorienterad musikforskning. Föreningen studerar musikkulturer ur ett jämställdhets och likaberättigande perspektiv och arbetar för socialt och ekologiskt rättvisa musikaliska praktiker. Föreningen befrämjar också musikaliska verksamheter och lyfter fram musikforskning som en central plats för samhällsdiskussion. Suoni rf är en obunden förening som samarbetar med finländska musik- och kulturaktörer. 

 

More is more? 

Monimuotoisuus musiikissa, kulttuurissa ja yhteiskunnassa 

Luonnonympäristömme monimuotoisuus on uhattuna. Myös yhteiskunnallinen eriarvoisuus on viime aikoina lisääntynyt. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävien käytäntöjen ylläpito on aikamme suurimpia haasteita. 

Mikä on taiteen tekijän vastuu näihin haasteisiin vastaamisessa? Onko taiteilijan oltava maailman epäkohtien osoittaja vai ympäristön vaikutteista mahdollisimman vapaa toimija? Olisiko musiikin monityylisyyttä suosittava nykyistä tietoisemmin ja aktiivisemmin? Mikä musiikin suhde yhteiskuntaan tänään ylipäätään on ja mitä monimuotoisuus ja kestävyys tarkoittavat taiteesta ja kulttuurista puhuttaessa? Voiko taiteilijasta itsestään tulla joissain olosuhteissa uhanalainen laji?

Näistä ja muista ajankohtaisista asioista ovat keskustelemassa 

Nuppu Koivisto puheenjohtaja, musiikintutkija, Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta 

Simon Gripenberg, kuvataitelija

Juhani Nuorvala, säveltäjä

Minna Pensola, viulisti

Keskustelu järjestetään yhteistyössä tutkimusyhdistys Suoni ry:n kanssa.  

Tutkimusyhdistys Suoni ry harjoittaa aktivistista eli yhteiskunnallista ja toiminnallista musiikintutkimusta. Se tutkii musiikkikulttuuria tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta pyrkien muuttamaan musiikillisia käytäntöjä yhteiskunnallisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisemmiksi. Samalla se edistää musiikillista toimintaa ja musiikintutkimusta yhteiskunnallisen keskustelun sijana. Riippumaton yhdistys tekee yhteistyötä suomalaisten musiikki- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.


RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD
RUSK KAMARIMUSIIKKIA PIETARSAARESSA
RUSK CHAMBER MUSIC IN JAKOBSTAD

23-27.11.2021

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING

Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA

Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE – MORE OR LESS

Festivalens beskyddare / Festivaalin suojelija / Official Patron of the Festival
ANNA-MAJA HENRIKSSON

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä & Anna-Liisa Bezrodny, violin/viulu, Andres Kaljuste, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello, Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello), Risto-Matti Marin & Emil Holmström, piano, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano, Johan Bridger, slagverk/lyömäsoittimet/percussion, Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute,
Eneko Iriarte Velasco, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord, Julius Pyrhönen, kontrabas/kontrabasso/double bass, Marcus Söderström, elbas/sähköbasso/electric bass, Reetta Katja, violin/viulu, Reijo Tunkkari, violin/viulu, Hanna Pakkala, altviolin/alttoviulu/viola, Lauri Pulakka, cello/sello, Anna-Maria Helsing, Birthe Wingren, recitatör/lausuja/reciter, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.

www.ruskfestival.fi