RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

01 oktober 2020

RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

RUSK: More is more? – Mångfald i musik, kultur och samhälle

27.11.2021
11:00 – 12:00

Stadsbiblioteket i Jakobstad / Pietarsaaren kaupunginkirjasto

Fritt inträde / Vapaa pääsy €

Jakobstads Sinfonietta / Pietarsaaren Sinfonietta Suoni rf

Vår naturs mångfald är hotad. På senare tid har även samhället präglats av ökad olikvärdighet. Upprätthållandet av ekologiskt och socialt hållbara verksamheter är vår tids största utmaning. 

Vad är konstutövarens ansvar inför dessa utmaningar? Ska konstnären påvisa världens orättvisor eller borde hen vara så fri från miljöpåverkan som möjligt? Borde man medvetet och mera aktivt befrämja mångfalden av musikstilar? Vad har musik överhuvudtaget för förhållande till samhället och vad innebär mångfald och hållbarhet när man diskuterar konst och kultur? Kan konstnären under något förhållande rentav själv bli en utrotningshotad art?

Kring dessa frågor diskuterar: 

Juha Torvinen (diskussionsledare), musikforskare, Helsingfors universitet
Simon Gripenberg, konstnär
Nuppu Koivisto, musikforskare, Konstuniversitetet Sibelius-Akademin
Juhani Nuorvala, kompositör
Minna Pensola, violinist

Diskussionstillfället ordnas i samarbete med forskningsföreningen Suoni rf.

Forskningsföreningen Suoni rf bedriver aktivistisk, det vill säga samhälls- och praxisorienterad musikforskning. Föreningen studerar musikkulturer ur ett jämställdhets och likaberättigande perspektiv och arbetar för socialt och ekologiskt rättvisa musikaliska praktiker. Föreningen befrämjar också musikaliska verksamheter och lyfter fram musikforskning som en central plats för samhällsdiskussion. Suoni rf är en obunden förening som samarbetar med finländska musik- och kulturaktörer. 


RUSK KAMMARMUSIK I JAKOBSTAD
RUSK KAMARIMUSIIKKIA PIETARSAARESSA
RUSK CHAMBER MUSIC IN JAKOBSTAD

23-27.11.2021

Konstnärlig ledare / Taiteellinen johtaja / Artistic Director
ANNA-MARIA HELSING

Årets tonsättare / Vuoden säveltäjä / Composer in Residence
JUHANI NUORVALA

Årets tema / Vuoden teema / Festival Theme
LESS IS MORE – MORE OR LESS

Artister / Taiteilijat / Artists
Elina Vähälä & Anna-Liisa Bezrodny, violin/viulu, Andres Kaljuste, altviolin/alttoviulu/viola, Amalie Stalheim, cello/sello, Meta 4 (Antti Tikkanen & Minna Pensola, violin/viulu, Atte Kilpeläinen, altviolin/alttoviulu/viola, Tomas Djupsjöbacka, cello/sello), Paavali Jumppanen & Emil Holmström, piano, Tuuli Lindeberg, sopran/sopraano/soprano,
Daniel Saur, slagverk/lyömäsoittimet/percussion, Niamh McKenna, flöjt/huilu/flute,
Eneko Iriarte Velasco, klarinett/klarinetti/clarinet, Petteri Pitko, cembalo/harpsichord, Julius Pyrhönen, kontrabas/kontrabasso/double bass, Marcus Söderström, elbas/sähköbasso/electric bass, Anna-Maria Helsing, Johan Fagerudd, Mellersta Österbottens Kammarorkester/Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri/Ostrobothnian Chamber Orchestra m.fl. / ym. / a.o.