Rundvandring för grupper

Grupper kan boka en egen rundtur i Campus Allegro och Schaumansalen. Rundturen kostar 50€ per grupp. Utöver själva rundturen kan man även beställa lunch eller kaffe vid Amica Restaurang Allegro.

Rundturen tar ca 1 h och 20 minuter. I en grupp av lämplig storlek finns högst 30 personer.

Boka rundturen via:
Lise Strand 
+ 358 (0)45 108 9934
infopoint@schaumanhall.fi

Servering:
Amica Restaurang Allegro
allegro@amica.fi
+358 (0)40-6304 337

Man kan även boka en rundtur i kombination med en konsert. Konsertbiljetter och rundtur kan då bokas samtidigt.