Hitta till Schaumansalen

Trafikförbindelser

Flyg: Det finns åtskilliga förbindelser mellan Helsingfors och Karleby-Jakobstad flygfält dagligen. Uppskattad flygtid är 1 h 10 minuter.
Goda förbindelser finns också mellan flygfältet och Jakobstad.

Karleby-Jakobstad flygfält
Flygarevägen 162, tel. (06) 8696899

www.finavia.fi/sv/karleby-jakobstad/
www.finnair.com/se

Finnair flyger också till Vasa (ca. 80 km från Jakobstad).

Ytterligare information om transporterna mellan flygfältet och Jakobstad:
City Taxi, tel. 050 5509 866
Ulataxi tel. 044 7719 944

Tåg: Åtskilliga dagliga förbindelser till Bennäs järnvägsstation både från söder och norr. Restid från Helsingfors är ca 4h 30 minuter, från Tammerfors ca 2 h 30 minuter och från Uleåborg c:a 2 h 30 minuter.
Busstransport från Bennäs till Jakobstad.
www.vr.fi
Tilläggsinformation: tel. 0100 4488

Buss: Åtskilliga förbindelser dagligen från bl.a. Vasa, Karleby och Sjönejden.
Matkahuolto busstation: Jakobsgatan 7 (säljer buss- och tågbiljetter)
www.matkahuolto.fi

Taxi: Tel. 100 417, fjärr- och mobiltelefonnät 0100 0417
Station: Rådhusgatan 2, Rådhuset

www.jakobstad.fi
www.campusallegro.fi

Schaumanhall karta