Jakobstads Konsertsal Ab

Jakobstads Konsertsal AB driver konsertsalen Schaumansalen som inledde sin verksamhet 2013. Schaumansalens uppgift är att erbjuda en modern, högklassig och flexibel scen för mångkonstnärlig utbildningsverksamhet, konserter, kongresser och övriga evenemang. Jakobstads Konsertsal Ab är ett dotterbolag till Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Verksamhetsåret 2020 överskuggades av coronavirusets utbrott. Verksamheten i salen avbröts den 18.3.2020 i o m att undantagsförhållanden utlysts i Finland. Myndighe­ternas restriktioner och rekommendationer varierade under året och det var periodvis möjligt att genomföra verksamhet i Schauman­salen. Under våren 2020 utvecklade Schaumansalen en egen streamad konsertserie. Schauman Hall LIVE pågick under tiden 24.4–29.5 och förverkligades tack vare bidrag från Svenska Folkskolans vänner, Pro Allegro r.f. och Svenska Kulturfonden. Intresset för konserterna var stort, med sammanlagt över 4000 tittare. På kort sikt rådde konsertserien bot på det tvärstopp i verksamheten som såväl Schaumansalen som frilanskonstnärer råkat ut för i och med coronapandemin. Under denna utmanande tid blev det möjligt att skapa nya verksamhetsformer som på lång sikt kan bidra till nya verksamhetsidéer för de publiksegment som inte kan besöka Schaumansalen.

Konsertsalens biljettintäkter samt externa hyresgäster minskade såväl som salens totala omsättning. Salens finansieringsmodell, var utbildningarna och staden stod för 2/3 av salens hyresintäkter, bidrog till att Konsertsalens eko­nomi klarade årsbalansen. Till de delar av verksamhetsåret som omsättningen sjönk drastiskt erhöll konsertsalen ett omsätt­ningsstöd från Statskontoret om 6129 euro.

Omsättningen för 2020 är 180 481 euro. Rörelse­resultatet för 2020 är 6 454 euro och räkenskaps­periodens resultat är 8 496 euro.

Omsättning för Jakobstads Konsertsal Ab

180 481 euro i omsättning 2020
224 705 euro i omsättning 2019
260 885 euro i omsättning 2018

Se hela verksamhetsberättelsen 2020 här