Dataskyddsförordning, GDPR

Kunders rättigheter att granska sina personuppgifter

Som arrangör registreras du i Jakobstads Konsertsal AB:s kundregister och har i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR förordningen rätt att få tillgång till dina personuppgifter.

Vill du granska dina personuppgifter kontaktar du Schaumansalens Infopoint, tel. +358 45 108 9934, infopoint[a]schaumanhall.fi.

De uppgifter som ifylls vår bokningsblankett sparas med syftet att kundens evenemang ska förlöpa så smidigt som möjligt vad gäller exempelvis planering av bl.a. teknik, pausservering, fakturering etc.
Marknadsföringsmaterial som tillhandahålls av kunden sparas och används i marknadsföringen av kundens evenemang, bl.a. via Schaumansalens och Nettickets hemsida, Schaumansalens sociala media samt i Schaumansalens nyhetsbrev.

Registrerades rättighet att kräva rättelse av uppgifter

Personer som ingår i något av Jakobstads Konsertsal AB:s register har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade antingen genom en skriftlig begäran, via telefon eller med ett personligt besök vid Campus Allegros Infopoint.