News & blog

20 april 2022

ALLEGRO SPRING

Välkommen till Allegro Spring!

Utbildningarna i Campus Allegro ordnar igen Allegro Spring och bjuder härmed in dig för att ta del av den spännande verksamhet som ordnas under läsårets sista månader. Programmet är varierande och består av allt från konserter och utställningar till festivaler och kulturdagar.

Programmen, som innehåller något för alla åldrar, börjar den 20.4 och fortsätter ända in i juni.

Här hittar du vårens program: allegrospring

Som arrangör fungerar Campus Allegros alla utbildningar i tätt samarbete:

Yrkeshögskolan Novia

Yrkesakademin i Österbotten

Wava-institutet

Yrkeshögskolan Centria

Jakobstads Sinfonietta

Varmt välkommen!