Kammarspelet IMPRIMATUR

16 augusti 2018

Kammarspelet IMPRIMATUR

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Kammarspelet IMPRIMATUR

22.10.2018
19:00 – 20:30

Schaumansalen

15/20 euro +exp.avg./toim.maksu €Köp biljett nu!

Anders Chydenius Prästgårdsförening rf , Besök hemsida

 

Kammarspelet IMPRIMATUR – en dialog om tryckfrihet

Kammarspelet Imprimatur (=Får tryckas) skildrar ett fiktivt möte mellan prästen och riksdagsmannen Anders Chydenius och Sveriges mäktige censor Niclas von Oelreich.

Mötet äger rum i Stockholm den 2 juli 1766.

I den dramatiska dialogen vägs argumenten för och emot tryckfrihet och handlingars offentlighet.

Faktaunderlaget har sammanställts av Gustav Björkstrand och Pertti Hyttinen. och bygger på primärkällor i form av utskottsprotokoll från riksdagen.

 

  • Erik Norberg, som skrivit kammarspelet är en 1967-född svensk dramatiker. För oss mest känd för sina dramatiseringar av Lars Sunds romaner.

 

  • Mats Holmqvist, skådespelaren och ekobonden gestaltar den 37-årige Anders Chydenius.
  • Göran Sjöholm,  skådespelaren och regissören gestaltar den 67-åriga censorn Niclas von Oelreich.
  • Lauri Pulakka, musiker och cellist, står för musikvalet och musikdramaturgin.
  • Gustav Björkstrand, väl förtrogen med Chydenius liv och verksamhet fungerar som berättare.
  • För musiken från 1760-talet svarar en eminent trio frän Mellersta Österbottens Kammarorkester; Lauri Pulakka cello, Reijo Tunkkari I violin, Maria Pulakka II violin.

 

Biljettsläpp 7.9.2018

Kammarspelet har beställts av Anders  Chydenius Prästgårdsförening och uruppfördes  i Gamlakarleby rådhus 19 november 2016.

Anders Chydenius prästgårdsförening grundades år 2011 i syfte att bevara den unika prästgården på Kyrkbacken i Karleby med däromkring liggande byggnader och utveckla museimiljön till ett allmännyttigt, anrikt och levande kulturcentrum i Anders Chydenius anda.