Nyheter & blogg

11 juni 2014

Les caractères de la dance

Söndagen den 15 juni kl. 20.00 är det dags för konserten Les caractères de la dance i Schaumansalen. Medverkande i konserten är Peter Spissky, Petteri Pitko och Barock Ostrobothnia. Biljetter kan köpas för 15 respektive 10 €.

11 juni 2014

Summer Summit

Under Summer Summit 2-16.6. anordnas flera kurser och guidade rundturer i Campus Allegro och i Aspegrens trädgård. Måndagen den 9 juni kl. 13.30 håller professor Bengt Kristensson Uggla föreläsningen Gränspassager mellan kultur och ekonomi, utbildning och samhälle i Schaumansalen. Efter föreläsningen följer paneldiskussion med företrädare för de olika branscherna. Tillfället är avgiftsfritt.