News & blog

17 mars 2021

Premiären av den nyskrivna musikalen Tjugo sekunder skjuts fram

Premiären av den nyskrivna musikalen Tjugo sekunder skjuts fram ytterligare på grund av rådande coronaläge och därtill hörande rekommendationer och restriktioner. Musikalprojektet engagerar ett stort antal personer på, bakom och under scenen. För att trygga säkerheten för både medverkande och publik har arrangören tagit beslut om att skjuta fram premiären till vårterminen 2022, då man hoppas att coronaläget skall ha lättat och att det skall vara möjligt att återuppta produktionen på ett tryggt sätt.

Nya föreställningsdatum.

Premiär 19.3. kl. 19.00

Föreställningar:
Sö 20.3. kl. 14.00
Ti 22.3. kl. 19.00
On 23.3. kl. 19.00
To 24.3 .kl. 19.00
Lö 26.3. kl. 14.00 och 19.00
Sö 27.3. kl. 14.00