News & blog

09 mars 2021

Schaumansalens och biljettförsäljningens öppethållningstider fr o m 8.3.21

P g a den rådande situationen så kommer Schaumansalens och biljettförsäljningens öppethållningstider i Campus Allegro att vara följande fr o m 8.3.21:

Tisdag – Fredag 10.00 – 12.00

När läget förbättras hoppas vi kunna återgå till de normala tiderna.