News & blog

20 februari 2017

Allegro Nordic Films Våren 2017

MÅNADENS NORDISKA FILM

VÅREN 2017

 

Våren för med sig en unik serie med förträffliga nordiska filmer till tio orter i landet. Det utlovas en mångsidig och aktuell mix av filmer, av vilka vissa inte tidigare visats på de finländska biodukarna. Totalt visas ett tiotal filmer, varav en kommer ända från Grönland. På varje ort visas en serie bestående av fyra filmer. Programmet varierar ortvis. Serien gör det lättare för publiken att hitta de nordiska filmerna på biografernas repertoarer samtidigt som vi tack vare serien också ser filmer som inte annars hade kommit upp på repertoaren.

Ett stort tack till alla samarbetspartners som är med om att möjliggöra denna unika serie! Vi önskar tittarna en givande filmvår!

Serien arrangeras av Walhalla rf och Svenska nu i samarbete med Kulturkontakt Nord, Finlandssvenskt filmcentrum och Danmarks ambassad.