News & blog

25 juli 2015

Biljettförsäljningen vid Campus Allegros Infopoint

Biljettförsäljningen stängd 27.7 – 9.8.2015. Biljetter kan under tiden köpas på www.lipputoimisto.fi