Jean Sibelius Sång- och Kammarmusikkonsert: OMA RAKAS JANNE

12 april 2016

Jean Sibelius Sång- och Kammarmusikkonsert: OMA RAKAS JANNE

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Jean Sibelius Sång- och Kammarmusikkonsert: OMA RAKAS JANNE

02.05.2016
19:30

Schaumansalen

Fritt inträde

Yrkeshögskolan/Ammattikorkeakoulu Centria

AINO SIBELIUS I FOKUS!

Aino Sibelius ägnade hela sitt liv åt Jean Sibelius, sin make och åt hans konst.

Songmusikens lektor Sirkka Haavisto levar med i Ainos brev och konststuderande Mirka Sulander från yrkeshögskolan Novia från Jakobstad ritar bilder på scenen under dokumentkameran.

Jean Sibelius musik, Ainos brev och bilder som ritas på platsen i konserthallen gör tillsammans en psykologisk och konstnärlig helhet som avslöjar Ainos lycklighet -men också den stora smärtan – när hon ägnade sig helt åt sin man.

Bildkonststuderande Mirka Sulander kombinerar i sin konst hon olika konstformer från musik till det visuella och från text till drama. Mirka glädjer sig över det här samarbetsprojektet med musikstuderande i Centria. ”Jag hoppas att jag kan förmedla min direkta inspiration från musiken i illustrationsprocessen”, säger Mirka. Hon tänker att det är ett nyckelord att aktivera olika sinnen och ge publiken en övergripande erfarenhet.

Min egen kära Janne!

Sånger och kammarmusik av Jean Sibelius, Aino Sibelius brev och bilder som ritas på platsen i konserthallen
Musik: studerande vid yrkehögskolan Centria
Aino Sibelius: Sirkka Haavisto
Bildkonst: Mirka Sulander, ammattikorkeakoulu Novia
Koncept och ledning av musik: Juho Alakärppä

Oma rakas Janne jpg