Allegro Bokmässa – Kirjamessut

19 januari 2015

Allegro Bokmässa – Kirjamessut

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Allegro Bokmässa – Kirjamessut

07.02.2015
10:00 – 15:00

Fritt inträde

Jakobstads Konsertsal Ab/Staden Jakobstad

Program

Kl. 10.00  Mässan öppnas av författaren Lars Sund
Kl. 11.00  Författaren Juha Hurme intervjuas av redaktören Lauri Tuomi-Nikula
Kl. 12.00  Lunch
Kl. 12.30  Wava Stürmer
Kl. 14.15  Grand finale
Övrigt program: Små förlag – försäljning, soffdiskussioner,
bokbyte och tävlingar
Campus Allegro, kl. 10-15
Fritt inträde!

Salongsdiskussionerna i Galleri Gro´s andra våning. Diskussionerna livestreamas.

Utanför Galleri Gro finns en en utställningshelhet av bildkonststuderande Anne Stangeland:
Vad är en bokby ?
Bildspel från en bokby + information, kl 10-15
Internationell språklek, kl. 12-15
Anne Stangeland är själv på plats från kl. 12