Balettens våruppvisning

18 maj 2015

Balettens våruppvisning

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Balettens våruppvisning

24.05.2015
15:00 – 16:00

Schaumansalen

Fritt inträde

Pietarsaaren Kulttuuritoimisto

Balettelevernas våruppvisning.