Informera – berör – inspirera! En kurs i tillämpad storytelling

22 maj 2014

Informera – berör – inspirera! En kurs i tillämpad storytelling

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Informera – berör – inspirera! En kurs i tillämpad storytelling

16.06.2014
09:00 – 16:00

Föreläsningssal N 138, Campus Allegro

130 €

Lärare: Yvonne Karsten-Dunderfelt, lektor vid Snellmanhögskolan I Helsingfors

Innehåll: Under kursen bekantar vi oss med berättandets grundelement och tillämpningar. Kursen bygger på DUI-metoden (doing-using-interacting).

Kursavgift: 130 €

Anmälan senast 6.6. till teija.myllymaki@chydenius.fi