Lansering av Kulturkokbok

18 november 2014

Lansering av Kulturkokbok

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Lansering av Kulturkokbok

27.11.2014
10:00 – 12:00

N 138 i Campus Allegro

Fritt inträde

Evenemangets hemsida

Luckan r.f., Novia, Produforum , Besök hemsida

Luckan r.f.,Yrkeshögskolan Novia och kulturnätverket Produforum lanserar Kulturkokboken. Lanseringen sker i samband med RUSK festivalen i Campus Allegro.

Kom och hämta ett exemplar av Kulturkokboken.

Kulturkokboken bjuder på tankar och idéer om hur man kan sammanföra, inspirera och fortbilda aktörer inom det fria kulturfältet. Recept och ingredienser för gott samarbete kommer från det arbete med kulturutveckling som vi gjort inom nätverket Produforum i Svenskfinland. En möjlighet för fortsatt utveckling av kulturen och de kreativa branscherna är ett fördjupat samarbete med andra samhällsverksamheter, med organisationer och näringsliv, inom socialsektorn samt med dagvård och utbildning. Sektoröverskridande arbete kräver nytänkande, goda verktyg, bredare utbildning, värdediskussioner och en utvecklad förmedlarroll.

I Produforum har vi arbetat på svenska och fokuserat på kulturarbetarna längs kusten samt på samarbete i Finland, Norden och Baltikum. Samma värderingsgrund har använts i sju olika Produforumprojekt under sju goda år av EU-finansiering och 1800 kulturaktörer har haft nytta av projekten. Projekt Produforum Österbotten pågick under åren 2012-2013.

Redaktion: Anki Hellberg-Sågfors och Nina Gran

Layout och ombrytning: Marwa Mohamed El Shahawy

Fotograf: Charlotta Boucht

Ansvarig utgivare: Luckan r.f.

Kulturkokboken har gjorts av Produforum riks, ett EU-projekt med stöd från Europeiska socialfonden via Tavastlands NTM-central. Andra finansiärer är kommunerna i Svenskfinland och Svenska kulturfonden. Luckan r.f. har fungerat som projektets huvudman och Novia som delgenomförare.

Mer information: Anki Hellberg-Sågfors, anki.hellberg@produforum.fi, tfn 040 725 2495