Musik till Topelius texter

18 september 2018

Musik till Topelius texter

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Musik till Topelius texter

09.10.2018
18:00 –

Schaumansalen

Fritt inträde

Kuula-institutet, Musik- och kulturskolan Sandels, Musikinstitutet Kungsvägen, Jakobstadsnejdens musikinstitut, Yrkeshögskolan Novia, Musikinstitutet Legato

”Hvi flyr du fjärran mitt längtande öga?”

Musik till Topelius texter 1818 – 2018 /  Musiikkia Topeliuksen teksteihin 1818 – 2018

Musikinstitutelever spelar tillsammans med proffsmusiker / Musiikkiopiston oppilaat ja ammattimuusikkoja yhdessä

Fritt inträde / Vapaa pääsy