Nordic Vocals United

04 april 2023

Nordic Vocals United

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Nordic Vocals United

27.05.2023
19:00 – 20:00

Schaumansalen

15 € / 20 € €Köp biljett nu!

Nordic Vocals United , Besök hemsida

Chorus Nota Bene från Zürich i Schweiz besöker Finland för första gången och uppträder tillsammans med Kammarkören Bel Canto i Schaumansalen. Nota Bene är en skandinavisk kör från Schweiz, som i över trettio år underhållit publiken i och runt Zürich med nordisk körmusik. Kören har över 40 medlemmar, som härstammar från Schweiz, Skandinavien, Finland och andra länder i och utanför Europa. Körens interna språk är ändå svenska eller skandinaviska.

Kammarkören Bel Canto har varit en fast beståndsdel av det österbottniska musiklivet nästan lika länge som Nota Bene verkat i Schweiz och sjunger tillsammans med Nota Bene stycken, som körerna övat in var för sig under våren. Förutom det gemensamma programmet, sjunger även Nota Bene ett antal sånger, som hör till körens standardrepertoar.

Programmet består av ett axplock av båda bekanta och mindre bekanta finländska, skandinaviska och schweiziska körsånger. Repertoaren innehåller både äldre och nyare musik. Gemensamt för sångerna är, att de alla sjungs a capella, d.v.s. utan ackompanjemang.

Som en speciell godbit kan vi också framföra ett nyskrivet verk av den finlandssvenska kompositören Andrea Eklund, ett beställningsverk vilket är skrivet speciellt för Nota Benes körresa till Finland. Sången är skriven till texten av Edith Södergrans dikt ”Nordisk vår”.