Soffdisskussion ”Nätverk – dåtid – nutid – framtid”

13 november 2014

Soffdisskussion ”Nätverk – dåtid – nutid – framtid”

OBS! Detta evenemang har redan ägt rum.

Soffdisskussion ”Nätverk – dåtid – nutid – framtid”

29.11.2014
17:00

Fritt inträde

Moderator: Pekka Hako

Niek de Groot (musiker)

Daniel Bjarnason (tonsättare)

Pekka Kuusisto (musiker)

Senja Rummukainen (musiker)

Albert Braun (bildkonstnär, lektor i bildkonst)

Sami Kallinen (Yle)

 

Fritt inträde