News & blog

18 oktober 2018

Kammarspelet IMPRIMATUR – en dialog om tryckfrihet

Schaumansalen 22.10.2018, 19.00
av Erik Norberg
Faktaunderlaget har sammanställts av Gustav Björkstrand och Pertti Hyttinen

I rollerna:
ANDERS CHYDENIUS – Mats Holmqvist
NICLAS VON OELREICH – Göran Sjöholm
BERÄTTAREN – Gustav Björkstrand

Musikval och musikdramaturgi:
Lauri Pulakka

Musiker:
Reijo Tunkkari – I violin
Maria Pulakka – II violin
Lauri Pulakka – cello
Alla från Mellersta Österbottens Kammarorkester
Pjäsen bygger på primärkällor i form av utskottsprotokoll från riksdagen men skildrar ett fiktivt möte mellan prästen och riksdagsmannen Anders Chydenius och Sveriges mäktige censor Niclas von Oelreich. Mötet äger rum i Stockholm 2 juli 1766, dagen innan Chydenius blir utesluten ur riksdagen. Kammarspelet har beställts av Anders Chydenius Prästgårdsförening och uruppfördes  i Gamlakarleby rådhus 19 november 2016

Kammarspelets musikval
Antonio Campioni: Sonat i G-dur (Andante — Fuga, Allegro —Allegretto)
Carl Michael Bellman: Fredsmans sång nr. 3: Se menigheten, hör på trumpeten
Georg Friedrich Händel: Sonat i G-moll opus 2 nr 5
Michael Christian Festing: Sonat i G-moll opus 6 nr 6
Francesco Gasparini: Sonat i Ess-dur (Grave, Allegro, Minuetto)
Francesco Uttini: Sonat i D-moll, opus 1 nr 6
Michael Christian Festing: Sonat i C-dur opus 6 nr 5
All musik, förutom Bellman verket, är hämtad ur det år 1766 i Stockholm grundade Utile Dulci-sällskapets notsamling. Utöver korta stycken spelas två verk i sin helhet, som uvertyr  Antonio Campionis sonat och i skådespelets mitt Francesco Gasparinis sonat. I Sveriges musikhistoria var året 1766 viktigt. Carl Michael Bellman uppträdde för första gången offentligt 4.12. 1766 med sin sång ” Se menigheten, hör på trumpeten”. Tryckfrihetsförordningen hade trätt i kraft två dagar tidigare. Också denna komposition är med i musikvalet som en härold för den nya tiden.

Efter föreställningen hålls en diskussion om tryckfrihet. I panelen: Håkan Andersson, Henrik Othman, Carola Sundqvist och Gustav Björkstrand

Anders Chydenius prästgårdsförening grundades år 2011 i syfte att bevara den unika prästgården och utveckla den anrika museimiljön till ett allmännyttigt och levande kulturcentrum. Föreningen anordnar seminarier, kurser, utställningar och olika kulturevenemang för att stimulera och utveckla kultur- och näringslivet i regionen i Chydenius anda.

Föreningen strävar till att återställa prästgården i Karleby också interiörmässigt till tidsperioden då Chydenius var verksam där. I prästgården fanns bland annat en större sal som enligt samtida uppgifter kunde rymma 200 personer. Den kunde i återställt skick lämpa sig för mindre konserter, teaterföreställningar, föreläsningar och författaraftnar och förses med modern apparatur när det gäller belysning, ljudåtergivning och annan teknik. Utrymmet kunde också användas för privata tillställningar som födelsedagar, föreningsmöten och jubileer.

Närmare uppgifter fås från adressen www.chydeniusprastgardsforening.fi

Biljetter: 20/15€ + exp. avg.