News & blog

12 mars 2020

Schaumansalen informerar / Schaumansali tiedottaa

Schaumansalen följer de direktiv som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd (THL) med anledning av  den epidemi som orsakats av coronaviruset.

Vi informerar om eventuella förändringar i verksamheten på vår hem- och Facebooksida

 

Schaumansali seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antamia ohjeita koskien koronaviruksen aiheuttamaa epidemiaa.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista toiminnassamme koti- ja Facebook-sivuillamme