Nyheter & blogg

11 juni 2014

Jakobs Dagar på Campus Allegro

Under Jakobs Dagar hålls ett antal evenemang i Campus Allegro. Måndagen den 21 juli kl. 18.00 ges Historien om en soldat (Stravinskij) på Östra Lång gatan (aulan i Campus). Inträdet är fritt och verket ges på svenska. Medverkande i konserten är The United Musicians, Janne Jääskelä (dirigent) och Agnes Wästfelt (berättare).

11 juni 2014

Les caractères de la dance

Söndagen den 15 juni kl. 20.00 är det dags för konserten Les caractères de la dance i Schaumansalen. Medverkande i konserten är Peter Spissky, Petteri Pitko och Barock Ostrobothnia. Biljetter kan köpas för 15 respektive 10 €.

11 juni 2014

Summer Summit

Under Summer Summit 2-16.6. anordnas flera kurser och guidade rundturer i Campus Allegro och i Aspegrens trädgård. Måndagen den 9 juni kl. 13.30 håller professor Bengt Kristensson Uggla föreläsningen Gränspassager mellan kultur och ekonomi, utbildning och samhälle i Schaumansalen. Efter föreläsningen följer paneldiskussion med företrädare för de olika branscherna. Tillfället är avgiftsfritt.